Biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók adatszolgáltatása

Amennyiben a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt gazdasági tevékenységet Magyarország területén végzik, az importált, az exportált, a termelt, az előállított, a feldolgozott vagy a forgalmazott biomasszára – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására, továbbá a BÜHG-rendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok esetében a fenntarthatóság igazolására is évente adatot kell szolgáltatni a NÉBIH részére.

Kulcsszavak: biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó, adatazsolgáltatás, bioüzemanyag-termelés, BÜHGBIONYOM

A biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó (együttesen: BIONYOM ügyfél)

Az adatszolgáltatás az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető a NÉBIH Ügyfélprofil rendszerén keresztül.


Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett BIONYOM ügyfél meghatalmazott útján kívánja benyújtani az adatszolgáltatást, abban az esetben új (BIONYOM) meghatalmazást kell készítenie a https://upr.nebih.gov.hu/ng/meghatalmazasok elérhetőségen található felületen. A korábban készített BÜHG-s meghatalmazások a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében érvényüket vesztették.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-fenntarthato-biouzemanyag-termelessel-osszefuggo-tajekoztatok-es-elektronikus-adatszolgaltatassal-osszefuggo-tajekoztatok
http://portal.nebih.gov.hu/egyeb/gyakran-ismetelt-kerdesek/buhg

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

279/2017. (IX. 22.) korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 11. § (1)-(2) bekezdés

NÉBIH