Kísérleti, tudományos, nemesítési célú, valamint a genetikai sokféleség fenntartására irányuló szőlő szaporítóanyag-termesztés

A Nébih a Magyarország területén lakó, illetve székhellyel rendelkező termelőknek engedélyt ad meghatározott mennyiségű - fajtánként, illetve klónonként legfeljebb 10 hektár földterületre elegendő - olyan szaporítóanyag forgalomba hozatalára, amennyiben annak rendeltetése igazoltan a) kísérleti és tudományos cél, b) nemesítési tevékenység, vagy c) a genetikai sokféleség fenntartására irányuló tevékenység. Az ilyen tevékenységet a Nébihnek be kell jelenteni.

Kulcsszavak: szőlő, szaporítóanyag, engedély, kísérlet, tudomány, sokféleség, nemesítés, genetika

Hazai székhellyel vagy lakcímmel rendelkező természetes és jogi személy

 

A Nébih a Magyarország területén lakó, illetve székhellyel rendelkező termelőknek engedélyt ad meghatározott mennyiségű - fajtánként, illetve klónonként legfeljebb 10 hektár földterületre elegendő - olyan szaporítóanyag forgalomba hozatalára, amennyiben annak rendeltetése igazoltan a) kísérleti és tudományos cél, b) nemesítési tevékenység, vagy c) a genetikai sokféleség fenntartására irányuló tevékenység. Az ilyen tevékenységet a Nébihnek be kell jelenteni.

A kérelem a NÉBIH Ügyfélprofil Rendszerében a "Tovább az általános célú kéreleműrlap (e-papír) felülethez" linkre kattintva nyújtható be elektronikusan. Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Forgalmazó neve, székhelye/lakcíme;
természetes személy esetén születési neve, anyja neve, születési helye és ideje;
MÁK (régebben MVH) regisztrációs száma;
előállító neve, előállítás helye (irányítószám, helység, utca, házszám, hrsz.);
vevő neve, címe; (faj), fajta, klón, alany megnevezése;
forgalomba hozatalra szánt szaporítóanyag típusa, mennyisége, a forgalmazás célja a Rendelet 14. § (4) bekezdése szerint

Az eljárás díjmentes

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A keresetlevelet a tevékenység gyakorlásának helye szerinti, regionális illetékességű törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

87/2006 (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 14. § (4) bekezdés

NÉBIH