Kecskemét - Fellebbezés önkormányzati hatósági ügyben elfogadott elsőfokú döntés ellen

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése szerve (polgármester, jegyző) által önkormányzati hatósági ügyben elfogadott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezésekre vonatkozó másodfokú döntéshozatal.

Kulcsszavak: fellebbezés, zöldfelületek, parkok, játszóterek, labdaterek, lakáscélú támogatás, üzlet, éjszakai, nyitvatartás, útépítés, szociális támogatások, településfejlesztés, településrendezés, víziközmű, hozzájárulás

A közgyűlés a fellebbezést a soron következő ülésén bírálja el.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

-

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

-

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

14/1999. (V. 25.) önkormányzati rendelet a zöldfelületek (a parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről

33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről

29/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet a szociális támogatásokról

22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről

22/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a lakossági kezdeményezésű útépítésekről

27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól

24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól

Kecskemét Település