MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA SZÜNETELTETETT TAGSÁGI VISZONY HELYREÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

Tagsági viszony szüneteltetésnek helyreállítása a kamarai tag saját kérelmére hatósági eljárás keretében.

Kulcsszavak: MGYK TAGSÁG VISSZAÁLLÍTÁS

Gyógyszerészi kamarai tag

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/B. § (1) A területi szervezet a 14/A. §-ban foglalt eseteken túlmenően írásbeli kérelem alapján határozattal szünetelteti a tagsági viszonyát annak a kamarai tagnak, aki ezt kéri.

(2) A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó – a 14/A. § eltérő rendelkezése hiányában – egészségügyi tevékenységet nem végezhet.

(3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag írásbeli kérelmére határozattal helyreállítja.

A kamarai tag, a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítására rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében
- postai úton
- személyesen

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

Főszabályként a kérelem az MGYK területi szervezete, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 8 nap.
Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)
 

- kitöltött szüneteltetett tagsági viszony helyreállítására irányuló kérelem

A kérelem benyújtása illetékmentes

Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete
https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html
https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20211007/megyei_hivatali_kapuk.pdf

Felettes szerv/jogorvoslat

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség
cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B
telefon: +36 1 351 94 83
e-mail: hivatal@mgyk.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:
hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara
rövid név: MGYK
KRID szám: 338169369

A szüneteltetett tagsági viszony helyreállítására irányuló kérelem postai úton is benyújtható.

Ebben az esetben az ügyintézés módja:

 Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok

MGYK