Fogyasztói jogviták online vitarendezése

Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működtet azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és egy semleges harmadik félhez, azaz egy alternatív vitarendezési testülethez szeretnének fordulni a vállalkozással szembeni panasz rendezésének megkísérlése érdekében.

Kulcsszavak: online vitarendezés, alternatív vitarendezés, vitarendezés, fogyasztó, vállalkozás, fogyasztói panasz

Az OVR platform a  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

oldalra kattintással érhető el. Az „Ügy indítása” menüpontban a szükséges adatok, a panaszüggyel kapcsolatos részletek megadása útján lehet panaszt benyújtani és online vitarendezési eljárást kezdeményezni. Az online vitarendezés az Európai Unió valamennyi tagállamában, az Egyesült Királyságban, Izlandon és Norvégiában érhető el belföldi és határon átnyúló jogvitákban egyaránt.

Az OVR platform használatához és az online vitarendezés folyamán az OVR kapcsolattartó pont nyújt tájékoztatást és technikai segítséget, de fontos, hogy érdemben nem vesz részt az online vitarendezés folyamatában. Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ látja el a hazai OVR kapcsolattartó pont feladatait.

A fogyasztói szerződés és az érintett vállalkozás beazonosításához szükséges dokumentumok (megrendelés, visszaigazolás, szerződés, levelezés, stb.).

A panasz benyújtásánál, valamint a magyarországi békéltető testületek előtti vitarendezésnél nincs. Azonban más uniós országban székhellyel rendelkező vitarendező fórumoknál előfordulhat, hogy az eljárás lefolytatásáért illetéket, díjat kell fizetni. Az esetlegesen fizetendő díjakról a kiválasztott vitarendező fórumnál javasolt érdeklődni.

A felek által kiválasztott magyar vagy európai uniós alternatív vitarendező fórum.

A fogyasztó (panaszos) szempontjából nincs.

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21. ) a fogyasztói jogviták online rendezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21. ) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

ITM