Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Kérelemre nyújtható támogatás, melyet a fiatal felnőtt igényelhet jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, a nevelésben eltöltött idő és a nagykorúságkor meglévő vagyonától függő mértékben. A támogatható lakhatási célokat a törvény konkrétan felsorolja.

Kulcsszavak: Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

A kérelmet a nevelésbe vett gyermek nagykorúvá válását követően, de legfeljebb a 30. életévének betöltéséig nyújthatja be.

Lehetőség van a kérelem e-papíron történő benyújtására is. Az eljárás lefolytatására az ügyfél lakóhelye, vagy ha az ügyfél életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatala jogosult. 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
 

A vonatkozó jogszabály szerinti pénzfelhasználási terv, továbbá amennyiben rendelkezésre áll az ingatlan adásvételi szerződés, bérleti szerződés, hitelintézeti tájékoztató, költségvetés, árajánlat, tájékoztató a szociális bentlakásos intézményben fizetendő hozzájárulás mértékéről.

Az eljárás költségmentes.

EKEIDR2