Fertő-Hanság Nemzeti Park-Elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat igénylése

Egy természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlan tulajdoni viszonyában történő változást megelőzően (tipikusan adás-vétel, csere okán) az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot elővásárlási jog illet meg.

Kulcsszavak: FHNPI, elővásárlási jog

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bekezdése alapján védett természeti terület tulajdonjogának változásakor a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyet az Igazgatóság jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében - sorrendben az igazgatóságot követően - a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. Az ügyben eljárók köre tipikusan az ügyvédek, közjegyzők

Amennyiben az adásvétel/csere/ajándékozás tárgyát képező ingatlan védett terület, akkor az okirat aláírását követően Ön, mint az eljáró ügyvéd megkeresi a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot az elővásárlási jogról szóló nyilatkozat beszerzése érdekben.

A tulajdonváltozást rögzítő okirat aláírását követően, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés előtt

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4.

Telefon: +36 99/537-620

E-mail: fhnp@fhnp.hu

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

FHNPI