Győr - Településképi véleményezési eljárás

Az önkormányzat polgármestere az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez a főépítész vagy a tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 73-74. §-ában foglalt esetekben.

Kulcsszavak: településkép vélemény

építtető vagy tervező

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezőnek (építtetőnek) a kérelmét és a hozzá tartozó tervdokumentációt papír alapon kell benyújtania a Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Osztályára és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR címzettje: Győr Megyei Jogú Város Polgármestere) is fel kell töltenie.

A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. Amennyiben 15 napon belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése és a Tkr. 76. §-a tartalmazza a véleményezés lefolytatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció kötelező tartalmát.

A véleményezési eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentes.

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Tkr. elérhetősége: https://gyor.hu/varoshaza/telepuleskepi-eljarasok/a-telepuleskep-vedelmerol/

Adatlap településképi vélemény kiadásához (DOC)

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelete és

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Győr Település