Hátrányos megkülönböztetés kivizsgálása iránti kérelem

Kulcsszavak: diszkrimináció, Ebktv., hátrányos megkülönböztetés, szegregáció, zaklatás, megtorlás, esélyegyenlőség, akadálymentesítés

Akit védett tulajdonsága (pl. életkora, neme, fogyatékossága, vallása, nemzetisége) miatt hátrány ér, kérelemmel fordulhat az alapvető jogok biztosához.

A kérelem előterjeszthető:

E-mailen benyújtott kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás nem indítható!

 

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 

Önnek lehetősége van tolmács vagy jelnyelvi tolmács igénybevételére az alapvető jogok biztosa által lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban. Fontos, hogy a fentiekben részletezett kérelemben a nyelvhasználatra és a jelnyelvi tolmács közreműködésére vonatkozó igényt kifejezetten meg kell jelölni.

Az ügyfélre vonatkozó határidő: az eljárás kizárólag akkor indítható meg, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított 1 év, és a jogsértés bekövetkezésétől számított 3 év még nem telt el.

 

Az eljáró szervre vonatkozó határidő: az eljárás lefolytatására a kérelem beérkezésétől számított 75 napon belül sor kerül. Amennyiben kiskorú érdekeinek veszélyeztetettsége áll fenn, akkor a határidő legfeljebb 45 nap.

Az alapvető jogok biztosának eljárása díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság

Amennyiben az alapvető jogok biztosának döntésével nem ért egyet, akkor a döntéssel szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknél közigazgatási per kezdeményezhető.

Ugyancsak közigazgatási per kezdeményezhető az alapvető jogok biztosa ellen a Fővárosi Törvényszéknél az alapvető jogok biztosa általi válaszadás hiánya miatt.

Az eljárás hivatalos nyelve a magyar. A magyar nyelvet nem ismerő ügyfél kérheti, hogy az alapvető jogok biztosa bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. Ha az ügyfél által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli, akkor tolmácsot kell alkalmazni.

 

A foglalkoztatás területén is meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét.

A munkáltatók nem tehetnek különbséget a munkavállalók között a védett tulajdonságaik alapján.

A hátrányos megkülönböztetés legtipikusabb területei:

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

AJBH