Békéscsaba - Közterület-használat engedélyezés

A közterületek alapvető rendeltetése a magánterületek térbeli kapcsolatának biztosítása, a közművek elhelyezése, a közúti és gyalogos közlekedés biztosítása, zöldterületek kialakításához, a kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz, szabadidő eltöltéshez, a felvonuláshoz, gyülekezéshez, közösségi megnyilvánuláshoz, emlékhelyek kialakításához helyszín biztosítása. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja. Amennyiben e közös használatban lévő területeket valaki saját céljára kívánja időszakosan használatba venni, arra engedélyt kell beszerezni.

Kulcsszavak: közterület, engedély

Az ügyindítás annak kell kezdeményeznie, aki közterületet kíván saját célra valamely időtartamban használni.

Közterület-használati kérelmet kell a tényleges használat előtt benyújtani. A már kiadott engedélyek esetében a lejárat előtt 15 nappal kezdeményezni kell új engedély kiadását.

Magánszemélyek ügyet indíthatnak: személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, ügyfélkapun keresztül, scannelten e-mailen benyújtott kérelem formájában.

A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek, mely jellemzően ügyfélkapus kapcsolatot jelent.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,

b) a használat célját,

c) a használat időtartamát,

d) a használat helyét,

e) a használat mértékét (jellemzően ez az elfoglalt közterület vízszintes vetületét jelenti, reklámberendezések esetében a hirdetési felület nagyságát),

f) 3000 Ft eljárási illeték

A kérelemhez bekérhető:

A benyújtott kérelem a közterület-használatára nem jogosítja fel a kérelmezőt, az csak engedély birtokában használható.

Aki közterületet érvényes engedély nélkül használ, megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait, ellene közigazgatási bírság állapítható meg, illetve kötelezhető az engedély nélküli használat felhagyására, a közterület felszabadítására.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtania vendéglátóipari előkertek, pavilonok, reklámberendezések, hosszabb időtartamú árusítások esetében a településképi bejelentési eljárásban kiadott érvényes határozatot. Amennyiben a közterület-használatot a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő utak melletti kívánják megvalósítani, az áltauk kiadott érvényes közútkezelői hozzájárulás becsatolása is szükséges.

3000 Ft eljárási illeték, valamint a közterület-használat rendjéről szóló 39/2005. (XII.15.) önkormányai rendelet 1-2. melléklete alapján számított közterület-használati díj.

Az eljárási illetéket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11733003-15345008-10540002 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlára kell utalni.

A közterület használat megállapított díját a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11733003-15345008 számú fizetési számlájára kell utalni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere nevében eljárva az ügyintézés Békéscsaba Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Osztályán történik.

A polgármester határozata ellen Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűléséhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Saját célú használat az alábbi csoportokba sorolható:          

Az ügy indítása jellemzően kérelemre történik, meghatározott időtartamra szól. Visszavonásig érvényes engedély nem adható ki, de lehetősége van a használónak újból engedélyt kérni a használat folytatásához.

Kérjük a közterület-használati igényével kapcsolatosan előzetes információért hívja a 66/886-734 telefonszámot.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település