Kecskemét - Gáz- és távhő vezeték hálózat létesítésével kapcsolatos ügyintézés

Gáz- és távhő vezeték hálózatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadása, önkormányzati tulajdonú területek érintettsége esetén.

Kulcsszavak: gáz, távhő, gázvezeték, távhő vezeték, gázellátás, távhő ellátás

Gáz-és távhőszolgáltatók, tervezők, kivitelezők.

Az eljárás kérelemre indul.

Benyújtás módja: e-mail (jogi@kecskemet.hu), posta (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), e-papír és személyesen ügyfélfogadási időben.

Formai követelmények: nincs

Hozzájárulás nélkül a kivitelezési munka nem kezdhető meg.

Ügyintézés: 30 nap (amennyiben a közútkezelői hozzájárulást egyidejűleg kérik meg, az ügyintézési idő 21 nappal meghosszabbodik, tekintettel a társosztály ügyintézési határidejére)

- Kérelem

- Jóváhagyott tervdokumentáció

- terület kimutatás

- Közútkezelői hozzájárulás másolata (amennyiben közterületet érint a kivitelezés

Eljárási díj nincsen, azonban a hálózat tulajdonosának kártalanítást kell fizetnie az elhelyezett közművek biztonsági övezetéhez igazodóan.

A kártalanítás mértéke az alábbiak szerint alakul:

belterületen kiskörúton belül: 1250,- Ft+áfa/m2

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

nincsen

nincsen

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

 

Kecskemét Település