Gyámoltak és gondnokoltak vonatkozásában jelentésben foglalt beszámoló elfogadása

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy a gyermekük vagyonát kezeljék. (Ptk. 4:155§)
Ha a szülők gyermekük vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket a gyermek érdekében súlyosan sértő módon nem teljesítik, a gyámhatóság indokolt esetben a vagyonkezelésre a gyám vagyonkezelésére alkalmazott szabályokat alkalmazza (Ptk.4:159§, 4:236§)
A gyermek pénzét és értéktárgyait, amennyiben azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint folyó kiadásokra vagy egyéb okból készen tartani nem kell, a szülők, gyámok,gondnokok kötelesek a gyámhatóságnak átadni. 

Kulcsszavak: Gyámoltak és gondnokoltak vonatkozásában jelentésben foglalt beszámoló elfogadása

Szülői felügyeleti jogot gyakorló, de vagyonkezelési jogukban korlátozott szülő(k), gyám, gondnok, a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy a gondnoka jóváhagyásával

Az igénylő személyazonosító adatainak megadása szükséges.

60 nap

Nincs szükség dokumentumokra.

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs.

EKEIDR2