Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek védett természeti területté jelölhetőek ki. A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. Védett természeti területen a törvényben meghatározott tevékenységek csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhetők. Abban az esetben, ha a kérelmező védett természeti területen közösségi és tömegsporteseményt kíván szervezni, vagy sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenyéget kíván folytatni, kérelmet kell előterjesztenie a természetvédelmi hatóságnál. 

Kulcsszavak: Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

Eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője). 

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

90 nap

A díj vagy az illeték (a rendezvény típusától, illetve az eljáró hatóságtól függően) megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.
Abban az esetben, ha a közösségi és tömegsportesemény, technikai jellegű sporttevékenység végzésének helyszíne erdő, az erdőgazdálkozó hozzájárulását csatolni kell.

EKEIDR2