Családba fogadáshoz való hozzájárulásra irányuló kérelem

A gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli. A családba fogadás alatt a szülő felügyeleti joga szünetel, a tartási kötelezettsége fennáll. A családbafogadást a gyámhatóság megszünteti, ha azt a szülő vagy a családba fogadó szülő kéri.

Kulcsszavak: Családba fogadáshoz való hozzájárulásra irányuló kérelem

Kérelmező/ügyfél

a) A kérelmező szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)
b) a különélő szülő fentiek szerinti (ismert)adatai
c)a családba fogadó személy (személyek) fenti (ismert) adatai

60 nap

Természetes személyazonosító adatokat tartalmazó iratok, lakcímkártya.
Amennyiben releváns a bevándorlással, letelepedéssel, menekült jogállás megállapításával kapcsolatos iratok.

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2