középfokú felvételi eljárásban külön jelentkezési lapot kell benyújtani a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap benyújtható személyesen vagy postai úton közvetlenül valamely központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe, vagy a Közfelvir – elektronikus jelentkezési felület linkre kattintva az ügyfélkapus azonosítás felhasználásával.A Közfelvir – elektronikus jelentkezési felület használatával közvetlenül a kiválasztott vizsgaszervező középiskolába történik a jelentkezés benyújtása, a jelentkezési lap pontos és gyors kitöltését, valamint benyújtását szolgáló alkalmazás segítségével.

">

A középfokú felvételi eljárásban jelentkezési lap benyújtása a központi írásbeli vizsgára

középfokú felvételi eljárásban külön jelentkezési lapot kell benyújtani a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap benyújtható személyesen vagy postai úton közvetlenül valamely központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe, vagy a Közfelvir – elektronikus jelentkezési felület linkre kattintva az ügyfélkapus azonosítás felhasználásával.A Közfelvir – elektronikus jelentkezési felület használatával közvetlenül a kiválasztott vizsgaszervező középiskolába történik a jelentkezés benyújtása, a jelentkezési lap pontos és gyors kitöltését, valamint benyújtását szolgáló alkalmazás segítségével.

Kulcsszavak: középfokú, felvételi, központi írásbeli, jelentkezési lap

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő kiskorú személy törvényes képviselője (szülő/gyám).

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó valamennyi fontos és aktuális információ megtalálható a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi linkre kattintva. Első lépésként ezen az oldalon ki kell választani a tanulóra vonatkozó tájékoztatókat, azokat át kell tekinteni, majd – amennyiben a tanuló részt kíván venni a központi írásbeli vizsgán – be kell nyújtani a jelentkezést a vizsgára.

Amennyiben a középfokú felvételi eljárásban nem kerül benyújtásra jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára, úgy a tanuló nem tud ezen a vizsgán részt venni. A tanuló a középfokú felvételi eljárás során olyan tanulmányi területre nem tud majd jelentkezést benyújtani, amelyen a felvételi kérelmek elbírálásához  a központi írásbeli vizsga eredménye is szükséges.

Az eljárás határidőit a mindekori tanév rendje tartalmazza, a határidőkre vonatkozó pontos tájékoztatás elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi linkre kattintva.

Nincs díjfizetési kötelezettség.

Oktatási Hivatal, amely a Közfelvir – elektronikus jelentkezési felületen benyújtott jelentkezéseket elektronikusan továbbítja a vizsgaszervező középiskoláknak.

A benyújtott jelentkezést fogadó/elutasító középfokú iskola döntésével kapcsolatban fellebbezést a középfokú iskola fenntartójához lehet benyújtani.

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó valamennyi fontos és aktuális információ megtalálható a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi linkre kattintva.

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó minden fontos és aktuális információ megtalálható a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi linkre kattintva.

Az eljárás határidőit a mindekori tanév rendje tartalmazza, a határidőkre vonatkozó pontos tájékoztatás elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi linkre kattintva.

OH