SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Lakásépítés és vásárlás helyi támogatások továbbvitele

Lakásépítés és vásárlás helyi támogatások továbbvitele

Kulcsszavak: lakás, lakásépítés, vásárlás, Szombathely

Aki korábban helyi lakásépítési és vásárlási támogatásban részesült, és megfelel a 36/2010- (XII.01.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A korábban igényelt és kapott önkormányzati támogatás esetén, a támogatott ingatlan eladásakor kérhető, hogy a bejegyzett jelzálogjog az újonnan megvásárlásra/felépítésre kerülő ingatlanra kerüljön bejegyzésre.
A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu  oldalról.
 

Kérelem.
Elmúlt 12 hónap során megszerzett nettó jövedelmekről szóló igazolás, az elidegenítésre, ill. vételre kerülő lakás adásvételi szerződésének földhivatal által iktatott példánya.
16. életévet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás.
Ráépítés, toldaléképítés, esetén a tulajdonostársak engedélyező nyilatkozatát a jelzálogjog bejegyzéséhez.
Három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatokat.
Az elidegenítésre, ill. vételre kerülő lakásokról három hónapnál nem régebbi értékbecslés.
Lakásépítés esetén a költségvetés.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról.

Szombathely Település