Termésnövelő anyag engedély kölcsönös elismerése

Az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban előállított termésnövelő anyagok tekintetében a védelem egyenértékűségének megállapítását a NÉBIH-nél kell kérelmezni. A védelem egyenértékűségét a NÉBIH az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően vizsgálja.

Kulcsszavak: termésnövelő anyag, engedélyezés, komposzt, talajjavító anyag, műtrágya, szervestrágya, ásványi trágya, mikrobiológiai készítmény, talajkondícionáló anyag, növénykondícionáló anyag

A gyártó, illetve a gyártó hozzájárulása alapján bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.


Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Ügyintézés határideje: 5 hónap

Védelem egyenértékűségi határozat kiadása egy termék esetében: 200.000 Ft
Termékcsalád esetében (maximum 3 tag): 250.000 Ft
Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag esetében: 30.000 Ft

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A termelésnövelő anyagok forgalomba hozatalának, engedélyezésének, felhasználásának és tárolásának szabályozása

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

36/2006. (V.18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 5. §
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. melléklet 8.18.4

NÉBIH