Budapest 11 Közigazgatási birságolási ügyek

Lakossági bejelentés alapján, vagy hatósági észlelés alapján hivatalból indult eljárás során a hatóság ellenőrzi a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását, és jogsértés észlelése esetén az elkövetőt figyelmezteti, vagy közigazgatási bírsággal sújtja.

Kulcsszavak: közigazgatási birságolás

Bárki, aki az ügytípusba tartozó jogsértést észlel.

Az eljárást magánszemély kérelmezheti: - papír alapon személyesen, illetve postai úton; - elektronikus úton a (https://epapir.gov.hu/) oldalon.

A gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (https://epapir.gov.hu/) kezdeményezheti az eljárást.

 

Ügyintézési határidő 60 nap, fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 nap.

Amennyiben rendelkezésre áll, a jogsértést bizonyító bizonyítékok.

Alapeljárás: illetékmentes, fellebbezés: 5.000,- Ft illeték.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a megfellebbezett döntést.

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Budapest 11. ker. Település