Öko egyenértékűsítésre irányuló kérelem

A folyamat fő célja a harmadik országból származó ökológiai termék azonosítása, okmányok ellenőrzése, ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése, ökológiai minősítése.

Harmadik országból érkező ökológiai gazdálkodásból származó terméket tartalmazó szállítmányt a szállítmány szabad forgalomba bocsátását megelőzően az erre kijelölt hatóságnak meg kell vizsgálnia, majd a szállítmány ellenőrzési tanúsítványát hitelesítenie kell. Érintett tagállamnak azt a tagállamot tekintjük, ahol a szállítmány vámkezelése történik.

 

Kulcsszavak: Öko egyenértékűsítésre irányuló kérelem

Harmadik országból érkező, ökológiai gazdálkodásból származó terméket tartalmazó szállítmány magyarországi importőre, amennyiben a szállítmány az Európai Unióba történő érkezésekor első címzett helyként Magyarország került megjelölésre.​

A szállítmányok Európai Unióba történő behozatalához úgynevezett ellenőrzési tanúsítvány (certificate of inspection - COI) szükséges, melyet 2017. október 19-től a Bizottság által létrehozott elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) használatával kell kiállítani. A vállalkozónak a TRACES-be történő bejelentkezési szándékáról a tanúsító szervét kell értesíteni, és a tanúsító kezdeményezi a vállalkozás és adatai validálást a NÉBIH-nél. Az élelmiszer-vállalkozó a NÉBIH által elvégzett validálását követően tudja használni a rendszert.  Az adatok megadása és a teljes ügyintézés a TRACES-ben történik. 

60 nap

Az import szállítmányok szabad forgalomba bocsátásához szükséges az eredeti ellenőrzési tanúsítvány benyújtása az illetékes hatóságához, a szállítmány vizsgálata és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése a hatóság által.

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

Amennyiben a szállítmány vámvizsgálata más tagállamban történik, vagy a 10. rovat szerinti első címzett címe nem Magyarország, az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése nem Magyarország feladata.

Az ellenőrzési okirat 17. rovatának Magyarországon történő hitelesítése tehát abban az esetben szükséges, ha az ellenőrzési tanúsítvány 10. rovatában az első címzett helyeként Magyarország került megjelölésre, vagy a vámkezelés helye Magyarország.
A 834/2007/EK rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet lenti három melléklete az alábbiakat határozza meg: 
III. Melléklet – Harmadik országok jegyzéke (ország, termék, tanúsító szerv) 
IV. Melléklet – Egyenértékűként elfogadott tanúsítók jegyzéke 
V. Melléklet – Az ökológiai termelésből származó termékek Európai Közösségbe történő importjára vonatkozó ellenőrzési tanúsítvány (17. rovat) 

EKEIDR2