Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem

A halgazdálkodási hatóság a vermelő- és ívóhelyek ökológiai szerepének külön vizsgálata nélkül halgazdálkodási kíméleti területet jelöl ki
a) a 200 hektárnál nagyobb vízterületű vagy
b) folyóvíz esetén a 20 kilométernél hosszabb
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.

Kulcsszavak: Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem

A kérelmet az a halgazdálkodásra jogosult természetes vagy jogi személy terjesztheti elő, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

Szükséges adatok: a vízterület neve, víztérkód, a kíméleti terület helye (GPS koordináták), mérete, a kérelmet alátámasztó indokok bemutatása.

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Kérelem az előírt adattartalommal, indokolásként az előírt halászati szakértői vélemény. 

A halgazdálkodási hatóság a vermelő- és ívóhelyek ökológiai szerepének külön vizsgálata nélkül halgazdálkodási kíméleti területet jelöl ki
a) a 200 hektárnál nagyobb vízterületű vagy
b) folyóvíz esetén a 20 kilométernél hosszabb
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.
A kíméleti terület kijelölésére vonatkozó eljárást az a halgazdálkodásra jogosultnak kell kérelmeznie. Ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület nem éri el fenti méretküszöböket, a kíméleti terület kijelölése a vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén kérelmezhető, vagy a kijelölést az illetékes halgazdálkodási hatóság hivatalból végzi el. A kíméleti terület meghatározott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület szakaszokra vagy részekre, ötéves időtartamra jelölhető ki. A kíméleti terület kijelölése hivatalból vagy kérelemre újabb ötéves időszakra meghosszabbítható. A kíméleti terület kijelölése a halgazdálkodásra jogosult kérelmére módosítható.

EKEIDR2