Gyümölcs szaporítóanyag import

Harmadik országból forgalomba hozatal céljára csak a Nébih engedélyével lehet gyümölcs szaporítóanyagot importálni. A szabad forgalomba csak az engedélyen feltüntetett szaporítóanyag bocsátható. Továbbszaporítás céljából szaporítóanyagot a Nébih által meghatározott kategóriában lehet importálni. A Nébih az engedély elbírálása során megvizsgálja, hogy a küldő országban működő szaporítóanyag ellenőrzési rendszer, a szaporítóanyagok megjelölése, a csatolt szállítói dokumentum, valamint a növényútlevél megfelelnek-e a hazai követelményeknek. 

Kulcsszavak: gyümölcs, szaporítóanyag, import engedély, kérelem, belföldiesítés

Bármely természetes vagy jogi személy, aki a gyümölcs szaporítóanyagok tekintetében a szaporítást, termesztést, fenntartást, kezelést, importálást vagy forgalmazást hivatásszerűn végzi.

Harmadik országból forgalomba hozatal céljára csak a Nébih engedélyével lehet gyümölcs szaporítóanyagot importálni. A szabad forgalomba csak az engedélyen feltüntetett szaporítóanyag bocsátható. Továbbszaporítás céljából szaporítóanyagot a Nébih által meghatározott kategóriában lehet importálni. A Nébih az engedély elbírálása során megvizsgálja, hogy a küldő országban működő szaporítóanyag ellenőrzési rendszer, a szaporítóanyagok megjelölése, a csatolt szállítói dokumentum, valamint a növényútlevél megfelelnek-e a hazai követelményeknek. A szállító a harmadik ország ellenőrző hatósága által vizsgált és alkalmasnak minősített szaporítóanyagra nyújthat be behozatali kérelmet. A behozott szaporítóanyag tárolási helyéről és mennyiségéről a szállító köteles két munkanapon belül növénytermesztési hatáskörben eljáró kormányhivatalt értesíteni, és kérni a belföldiesítő ellenőrzést. A növénytermesztési hatáskörben eljáró kormány hivatal a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak a tétel virológiai állapotára vonatkozó állásfoglalása, valamint a szaporítóanyag bizonylatai és vizsgálata alapján dönt arról, hogy a szaporítóanyag belföldön felhasználható-e, illetve, hogy milyen szaporítási fokúnak fogadja el az importált anyagot. Továbbszaporítás céljából szaporítóanyagot csak a Nébih által meghatározott kategóriában lehet importálni.

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

A kérelemnek tartalmaznia kell a szaporítóanyag faját, fajtáját, klónmegjelölését, alanyát, kategóriáját, mennyiségét, növény-egészségügyi állapotát, származási helyét és a szállítás időpontját (határidejét), valamint a felhasználás célját. 

Importengedély, belföldiesítés alapdíj azonos alkalommal és helyszínen 10.500 Ft
Gyümölcs szaporító alapanyag belföldiesítés első igazolvány kiállítása 2.950 Ft
Minden további igazolvány kiállítása 600 Ft
Gyümölcs import ültetési anyag belföldiesítése: fás oltvány (db) 2,65 Ft; bogyós oltvány (db) 0,9 Ft; bokor, gyökeres dugvány, málna, szeder szedermálna (1.000 db) 295 Ft; szamóca (1.000 db) 60 Ft

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A keresetlevelet a tevékenység gyakorlásának helye szerinti, regionális illetékességű törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

14/2017. (III. 23.) FM rendelet  a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 42. § (1)-(2) bekezdés. 

NÉBIH