Pécs - Adó- és értékbizonyítvány

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztálya kérelemre vagy hatóság megkeresésére adó- és értékbizonyítványt állít ki.

Kulcsszavak: adó- és értékbizonyítvány

Ügyfél vagy hatóság.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztálya kérelemre (ügyfél, ügyfél törvényes képviselője, ügyfél meghatalmazottja által) vagy hatóság megkeresésére adó- és értékbizonyítványt állít ki az abban megjelölt ingatlan(ok) forgalmi értékéről. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására jellemzően bírósági végrehajtási, hagyatéki, gyámhatósági, természetes személyek adósságrendezési eljárásához, továbbá lakáscélú állami támogatás, illetve szociális ellátás igényléséhez kapcsolódóan kerül sor.

Az ügyfélnek be kell nyújtania az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, amennyiben az eljárás illetékköteles, az illetéket meg kell fizetnie.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A benyújtandó nyomtatvány az E-önkormányzat portálon, az Általános adónyomtatványok ügytípusnál választható ki.

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadását nem terheli illetékfizetési kötelezettség. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor, ingatlanonként 4.000 Ft illetéket kell fizetni, melyet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Hatósági Eljárási Illetékbeszedési számla 10024003-00336255-00000244 javára kell teljesíteni.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Pécs M.J.V. Önkormányzata 10024003-00336255-00000244 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla javára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton (KRID: 141080735) kell előterjeszteni.

Hagyatéki eljárásban kiadott adó- és értékbizonyítványt – annak véglegessé válását követően – a hagyatéki leltár részeként az önkormányzat hagyatéki ügyintézője továbbítja az ügyben kijelölt közjegyző felé a hagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

iForm űrlap: Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem ASP-ADO-AEB)

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.

Pécs Település