Budaörs-Települési ápolási támogatás-SZOC 002

A 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható támogatás, mely folyósításának ideje szolgálati időre jogosít.

Kulcsszavak: települési ápolási támogatás

Ápolási támogatás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

Kérelmet a Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

nincs

A települési ápolási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg.

A kérelemhez mellékelni kell:

-           a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,

-           közös háztartásban élők jövedelemigazolása,

-           vagyonnyilatkozat.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az ápolási támogatást egy évre kell megállapítani és havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. 

Az eljárás jogi alapjai:

Budaörs Település