Budapest 11 Kérelem bérlőtársi jogviszony létesítéséhez

A bérlőtársak részére történő bérbeadásról a lakástörvény az alábbiak szerint rendelkezik:4. § Önkormányzati lakásra a házastársak közös kérelmére, bérlőtársi szerződést kell kötni. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges. A helyi rendelet 30. §-a alapján:Bérlőtársi jogviszonyban kell közös írásbeli kérelem alapján a lakást bérbe adni a bérleti jogviszony létrejöttét követően a lakásba beköltöző házastársnak. Személyesen meg kell jelenniük a Lakásgazdálkodási Osztályon.

Kulcsszavak: bérlőtárs

Természetes személy

A bérlő számára személyesen, postai vagy elektronikus úton nyílik lehetőség a kérelem benyújtására.

Polgármester döntését követő 60 nap.

Polgármester

Budai Központi Kerületi Bíróság

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet

valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól alkotott 1993. évi LXXVIII. törvény

Budapest 11. ker. Település