ÉRD - SZÜLETÉS BEJELENTÉS

Tekintettel arra, hogy Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén nem található kórház, ezért csak intézményen kívül (például: otthon) történt élveszületést kell bejelenteni.

Kulcsszavak: #anyakönyv, #születés, #otthonszülés,

Bejelentő természetes személy, hozzátartozó, apa, anya.

Az intézetben, illetve az intézeten kívüli élveszületést be kell jelenteni a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A születést szülész-nőgyógyász szakorvos, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja. A születés bejelentéséről jegyzőkönyv készül.

Születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – kell bejelenteni, az anyakönyvezés a bejelentés sorrendjében történik.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Anyakönyvvezetője

Fellebbezésnek helye nincs, közigazgatási per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település