Energiahatékonyság - Nyilatkozat nagyvállalati regisztráció teljesítéséhez

A nagyvállalati regisztrációs adatlap benyújtása a nagyvállalatok regisztrációs kötelezettségének teljesítését jelenti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezései alapján (22/B §)

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, szakreferens, szakreferensi szolgáltatás

Nagyvállalatok

Űrlap kitöltése, első regisztráció esetén regisztrációs díj megfizetése, szükség esetén ISO 50001 tanúsítvány csatolása

A nagyvállalatnak minden év június 30-áig a Hivatalnál regisztrálnia kell,  kötelezettség nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, a kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Hivatal 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki. A bírság ismételten kiszabható.

Mentesség igénybevétele esetén érvényes ISO 50001 tanusítvány

A regisztráló nagyvállalat az első regisztrációval egyidejűleg százezer forint regisztrációs díjat fizet a Hivatal részére.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH