SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Kulcsszavak: pályázat, bursa, hátrányos

Az ösztöndíjpályázatra azok a Szombathely önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Minden év októbertől – decemberig.

A pályázatban kötelezően előírt dokumentumok.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Bizottság

A Szociális és Lakás Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (IX.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 53.§ 15. pontjában foglaltak szerint.

A Polgármester döntése ellen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A pályázatban kötelezően előírt dokumentumok.

A 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet.

Szombathely Település