Oltalomról való lemondás iparjogvédelmi ügyekben

Bejelentési eljárásban a bejelentő/nemesítő, megadást követően a lajstromba bejegyzett jogosult a fennálló oltalmáról az SZTNH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Az ideiglenes oltalomról történő lemondás esetén az oltalom a bejelentés napjára visszaható hatállyal szűnik meg, végleges oltalom esetén a lemondás iránti kérelem beérkezését követő napon, vagy a lemondó által megjelölt más időpontban.

Kulcsszavak: innováció, szellemi tulajdon, iparjogvédelem, szabadalom, növényfajta-oltalom, használatiminta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, védjegy, formatervezésiminta-oltalom, lemondás

Lajstromba bejegyzett bejelentő/nemesítő vagy képviselője, illetve lajstromba bejegyzett jogosult vagy képviselője

Az oltalomról való lemondáshoz írásbeli nyilatkozatot kell benyújtani az SZTNH-hoz.  

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

Bővebb információkat olvashat a következő linkeken:

- szabadalmi oltalom: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/egyeb-eljarasok/oltalom-fenntartasa

- növényfajta-oltalom: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/novenyfajta-oltalom/nemzeti-uton/eljarasok

- használatiminta-oltalom: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/hasznalati-minta

- kiegészítő oltalmi tanúsítvány: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/kiegeszito-oltalmi-tanusitvany-spc

- védjegyoltalom: https://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/mire-kell-odafigyelnem-ha-mar-van-vedjegyem/az-oltalom-megszunese/lemondas-a

- formatervezésiminta-oltalom: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szakmai-felhasznaloknak/formatervezesi-minta/nemzeti-ut/tajekoztatas

Ügyintézési határidő nincs. Az iparjogvédelmi eljárásokban nem érvényesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

A beadványnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

Az oltalomról való lemondás bejelentése díjtalan.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik.  A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény

az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény

SZTNH