239/2009. (X.20.) Korm. rendelet mellékletei) folyamatosan biztosítani.

">

Pécs – Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

Aki szálláshely-szolgáltatást kíván folytatni, annak e szándékát be kell jelentenie a jegyzőnek, s az üzemeltető köteles a szálláshely típusra előírt feltételeket (a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet mellékletei) folyamatosan biztosítani.

Kulcsszavak: szálláshely, szolgáltatás, üzleti cél.

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő szálláshely szolgáltatója.

Az eljárás megindításához bejelentést kell tenni.   

Bírság kiszabása és tevékenység megtiltás.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Igazolás kiadására: a bejelentés megérkezését követő 8 nap; a szolgáltató nyilvántartásba vételére: 15 nap.

Minden esetben szükséges:

Továbbá csatolni kell:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

Nem tartozik az eljárás alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni:

iForm űrlap:

Pécs Település