Budaörs-Települési gyógyszertámogatás-SZOC 003

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható támogatás.

Kulcsszavak: települési gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás nyújtható annak a személynek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

Kérelmet a Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

nincs

A támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg.

A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a háziorvos igazolását a krónikus betegségre havi rendszerességgel szedett, gyógyszerekről/gyógyító ellátásokról, a szükséges gyógyászati segédeszköz szükségletről,

b) a gyógyszertár igazolását az a) pontban szereplő gyógyszerek/ gyógyító ellátások, a gyógyászati segédeszköz forgalmazó igazolását a gyógyászati segédeszköz fogyasztói áráról.

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásban nem részesül, és ez irányú kérelmet nem terjesztett elő,

d) közös háztartásban élők jövedelemigazolása,

e) vagyonnyilatkozat.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A gyógyszertámogatást legfeljebb egy évre lehet megállapítani és havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de minimum havi 3000 Ft.

A gyógyszertámogatás összege a havi gyógyszerköltség/gyógyító ellátás figyelembevételével kerül megállapításra.

Az eljárás jogi alapjai:

Budaörs Település