Villamos energia - Villamosenergia-elosztásra vonatkozó működési engedély kiadására, módosítására, visszavonására szolgáló kérelem űrlap

Villamosenergia-elosztásra vonatkozó működési engedély kiadására, módosítására, visszavonására vonatkozó kérelem engedélyezési eljárása.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, elosztó, létesítési, módosítási, megszüntetési, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.
 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 
 

MEKH