ZALAEGERSZEG – KÖZTERÜLETEN LÉVŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A közterületen lévő fás szárú növény (fák, cserjék) kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A kivágott fás szárú növény szakszerű pótlásáról gondoskodni kell.

Kulcsszavak: KÖZTERÜLETEN LÉVŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Bárki kezdeményezheti.

Az ügyfelek postai úton, elektronikus úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatnak be kérelmet. (Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Telefon: 92/502-126).

A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt:

 - elektronikus úton https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_TELEPULESUZEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A kérelmet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújtható be.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM / BEJELENTÉS

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe.

Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport.

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

Fellebbezés: A fellebbezés 1 példányban Zala Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címezve, de az első fokon eljáró hatóságnál – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjénél (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) postai vagy elektronikus úton terjeszthető elő. A fellebbezés elektronikus úton e- papírszolgáltatással a https://epapir.gov.hu oldalról ügyfélkapus bejelentkezéssel nyújtható be. A fellebbezési illetéke 5000 forint, melyet ezen esetben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára 11749008-15432704-03470000 utalással kell megfizetni, melynek utalási bizonylatát az e-papíron benyújtott fellebbezéshez csatolni kell. Utaláskor a fellebbező nevét, a fellebbezéssel érintett döntés ügyiratszámát, valamint a fellebbezési illetéket, mint jogcímet is fel kell tüntetni.

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM / BEJELENTÉS

- 346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet a fás szárú növények védelméről

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Zalaegerszeg Település