Levéltári adatok igénylése és másolatkiadás munkaviszony, nevelési segély, illetve ösztöndíj folyósítása, nyugdíj-, valamint társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben.

A levéltár az őrizetében lévő iratok alapján állandó, időszakos, és az NDK-ban fennálló munkaviszonyról, nevelési segély, ill. ösztöndíj folyósításáról hiteles másolatot ad ki nyugdíj, társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben.

Kulcsszavak: munkaviszony igazolás, nyugdíj, nevelési segély, ösztöndíj igazolás, NDK munkaviszony, levéltár, másolat

Ügyben érintett állampolgár, akinek a munkaviszonyára, a számára folyósított nevelési segélyre, illetve ösztöndíjra, valamint egyéb rá vonatkozóan nyugdíjjal, illetve társadalombiztosítási adattal kapcsolatban levéltári adatigénylés történik. Az ügyben érintett állampolgár által, írásban meghatalmazott személy.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is.

 

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára illetékes a budapesti székhelyű országos hatáskörű vállalatok/üzemek/gazdasági társaságok, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei pedig a vidéki munkahelyek esetében.
Budapest Főváros Levéltára illetékes Budapest területén működött munkahelyek tekintetében, melyek nem budapesti székhelyű országos hatáskörű vállalatok/üzemek voltak.
 (nyugdíj-idő kiszámításánál érdemes először a Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztályát vagy/és a BFKH VIII. Kerületi Hivatal Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztályát felkeresni, akik az esetek túlnyomó részében már rendelkeznek a szolgálati idő elismeréséhez /beszámításához szükséges adatokkal)

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (1) bek..

MNL ÜSZ