Budapest 04. ker. Házszámképzés

Az ügyfél kérelmére a házszámozásról, a házszámok változásáról a jegyző határozatot bocsát ki.

Kulcsszavak: házszámozás, házszám képzés

tulajdonos

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § szerint

Ügyfél által írt kérelem.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

A közterületek – és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám – megállapításáról szóló 94/2012.XII.27.) Fővárosi Közgyűlési rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Budapest 04. ker. Település