FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉS

A magyar felsőoktatási intézményekbe központi felvételi eljárásban lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan.

Kulcsszavak: felsőoktatási felvételi

A felsőoktatási képzések különböző szintjeire eltérő szabályok vonatkoznak. A felsőoktatási szakképzések, alapképzések, osztatlan mesterképzések felvételi eljárása teljes egészében központosított, minden elemét meghatározzák a jogszabályok, ami országos, egységes rangsorolást is jelent. A mesterképzések felvételi eljárása intézményi hatáskörben van, de a legfontosabb paraméterei szintén központilag meghatározottak. A felvételi döntés a felsőoktatási szakképzések, alapképzések, osztatlan mesterképzések és mesterképzések esetében központi eljárással születik. A doktori képzések és a szakirányú továbbképzések felvételi eljárása intézményi hatáskörbe tartozik.

A felvétel feltételei:

a)             Alapképzésre és osztatlan képzésre történő felvétel feltételei:

 

b)            Felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

 

c)             A mesterképzésre történő felvétel feltételei:

Magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi kérelem benyújtásával lehet jelentkezni központi felvételi eljárás keretében.

A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezés elektronikusan történik a www.felvi.hu honlapon, a regisztrációt követően elérhető E-felvételi szolgáltatáson keresztül.

A jelentkezés lépései:

1. Regisztráció a www.felvi.hu honlapon.

2. A sikeres regisztrációt és belépést követően, az E-felvételi felületére történő első belépést követően a regisztrált e-mail-címre egy biztonsági kód érkezik. Az E-felvételibe belépéshez ez a kód minden esetben szükséges. A belépés tehát kétszintű: először a felvi.hu-ra kell belépni a regisztrációkor a felhasználó által megadott felhasználónévvel és jelszóval, majd a megfelelő menüpont segítségével az E-felvételibe, a rendszer által küldött biztonsági kód megadásával.

3. Az E-felvételi felületén meg kell adni a felvételi kérelemhez szükséges személyes adatokat, és legalább egy jelentkezési helyet szükséges kiválasztani. Ezen kívül megadhatók a pontszámításhoz szükséges egyéb eredmények is.

4. A jelentkezéshez, pontszámításhoz a már meglévő dokumentumok elektronikusan feltölthetők.

5. Amennyiben szükséges, akkor kiegészítő eljárási díjat szükséges fizetni (l. a Fizetési kötelezettség c. részben).

6. Utolsó lépésként a felvételi kérelmet (jelentkezést) hitelesíteni szükséges, aminek két módja van:

- elektronikusan: Ügyfélkapu regisztráció segítségével, a két rendszerbe (E-felvételi és Ügyfélkapu) történő párhuzamos bejelentkezés után létrejött automatikus azonosítási folyamat segítségével. Ügyfélkapu-regisztráció okmányirodában, kormányhivatal ügyfélszolgálati irodájában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten személyesen, illetve 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában elektronikusan intézhető.

- postai úton: az E-felvételi felületről kinyomtatható hitelesítő adatlap aláírásával és az adott felvételi eljárás postacímére történő elküldésével (a hitelesítő adatlapon olvasható a postacím).

A jelentkezés csak a sikeres hitelesítést követően lesz érvényes.

A felsőoktatási felvételi kérelemben maximum 6 jelentkezési hely jelölhető meg.

A jelentkezési határidőt követően az adott eljárásban meghatározott időszakban lehetőség van személyes adatot, valamint – egyetlen alkalommal – jelentkezési sorrendet módosítani, jelentkezési helyet (vagy helyeket) visszavonni, valamint a jelentkezési határidőig még rendelkezésre nem álló dokumentumokat feltölteni.

Minden egyes felvételi eljáráshoz külön határidők tartoznak, amelyekről a www.felvi.hu honlapon, eljárásonként jelennek meg a tájékoztatók.

A jelentkezéshez kötelezően beküldendő dokumentumok azok a hivatalos, végzettségeket és eredményeket igazoló okiratmásolatok, amelyek hiányában a jelentkező felvételi összpontszáma nem számítható ki.

Kötelező beküldeni:

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok:

A többletpontok számításához szükséges lehet:

Intézmények által kért és egyéb dokumentumok:

A keresztféléves és általános felsőoktatási felvételi eljárás esetében három jelentkezési hely megjelölése díjmentes. A további jelentkezésekért 2000 Ft kiegészítő eljárási díjat kell fizetni.

A kiegészítő eljárási díjat egy összegben kell befizetni legkésőbb a jelentkezési határidőig az alábbi fizetési módok valamelyikén:

-               banki átutalással vagy

-               internetes tranzakcióra alkalmas bankkártyával, az E-felvételiből elérhető internetes felületen.

Az E-felvételi a fizetendő összeget kiszámolja.

A főiskolák és egyetemek külön eljárási díjat kérhetnek maximum 4000 Ft értékben, ha a jelentkezőnek személyes megjelenést igénylő vizsgát kell tennie. A pontos összegről, valamint a befizetés módjáról és határidejéről a felsőoktatási intézmény a vizsgára behívó levélben értesíti a jelentkezőt.

A pótfelvételi eljárás díjmentes.

Oktatási Hivatal

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A jelentkező az eljárást megszüntető végzés és a besorolási határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal mint alperes ellen. A keresetlevelet a jogvita eldöntésére illetékes Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az Oktatási Hivatalhoz elküldve kell benyújtani – az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton (3 példányban) a 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre.

Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye, az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, valamint a jelentkezők által összeállított jelentkezési sorrend figyelembevételével – a mesterképzés kivételével – országosan egységes rangsorolás alapján dönt. A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt. A jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyben a felvételi eljárás során felvételt nyert. A beiratkozás elmulasztása esetén nem jön létre hallgatói jogviszony.

-               2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról,

-               a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

-               a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 A teljes jogszabályi háttér elérhető a www. felvi.hu oldalon, az aktuális felvételi tájékoztatóban.

OH