Békéscsaba - Közterület nem közlekedési célú igénybevétele

A közterület területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez, lezárásához a közterület kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közterület kezelője feltételeket ír elő.

A kezelői hozzájárulás kiadásához a kitöltött kezelői hozzájárulás iránti, a közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kérelmet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani.

Kulcsszavak: közterület

Az ügyindítást annak kell kezdeményeznie, aki közterületet felbontani, használni kívánja egy általa megkért időtartamban.

Közterület nem közlekedési célú igénybevétele kérelmet a tényleges használat előtt kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét, adószámát, számlázási címét,

b) a kivitelezéssel érintett terület pontos megnevezését, a munka kezdési és befejezési időpontját,

c) a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét, címét telefonszámát,

A közterületen engedélytől, hozzájárulástól eltérő, illetve engedély, hozzájárulás nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani.

Ügyintézési határidő: 8 nap , illetve 21 nap.

A kérelmet tartalmazó műszaki dokumentáción felül, amennyiben a munkavégzés során a közút felbontása válik szükségessé, az engedélyező forgalomtechnikai tervet kérhet, melyet a kérelmezőnek kell elkészíttetnie.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételi díj kiszabásánál a fenti rendelet 2. számú melléklete q1-2 pontjai szerinti díjtételeit kell alkalmazni

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere nevében eljárva az ügyintézés Békéscsaba Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Osztályán történik.

A közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos ügyek Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 39/2005. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete alapján a polgármester hatáskörébe tartoznak. A kezelői hozzájárulást a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Kérjük a közterület nem közlekedési célú használatával kapcsolatosan előzetes információért hívja a 66/886-733 telefonszámot.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település