Békéscsaba - Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. Az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szálláshely és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása, mint tevékenység bejelentését a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző felé kell megtenni.

Kulcsszavak: Szálláshely, bejelentés

Szálláshely-szolgáltatást folytatni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges nyomtatványt és mellékleteit a hivatal részére elektronikus úton szükséges megküldeni, kivéve: magánszemélyek választhatják a papír alapú ügyintézést is.

Ügyintézési határidő: 60 nap 

  1. Kérelem nyomtatvány
  2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  3. Haszonélvezet esetén – ha nem a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot.
  4. Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a valamennyi tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot,
  5. A szálláshely helyszínrajzát.
  6. A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.
  7. Az illeték megfizetéséről szóló igazolás.

A tevékenység végzésének nyilvántartásba vételéhez 3.000,- Ft eljárási illeték fizetendő. Az eljárási illetéket az elektronikus eljárás kezdeményezése során elektronikus úton kell megfizetni, magánszemély által papír alapon indított eljárás kezdeményezése során illetékbélyeg formájában kell leróni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A tevékenység végzésének nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a vendégforgalomról.

 

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település