Kecskemét - Útleadásokkal kapcsolatos ügyintézés

Építési telek kialakításához szükséges közterület-szabályozással érintett útrészletek ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.

Kulcsszavak: térítésmentes útleadás, telekalakítás, építési telek

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet.

Az eljárás kérelemre indul.

Benyújtás módja: e-mail (jogi@kecskemet.hu), posta (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), e-papír és személyesen ügyfélfogadási időben.

Formai követelmények: nincs

Ügyintézés: 60 nap, ha valamennyi szükséges dokumentum rendelkezésre áll.

Nincs.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Nincs.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település