Budapest 11 Sorszám-megállapítás, házszámrendezés

A házszámmal nem rendelkező, a kialakult számsorba nem illeszkedő, a nyilvántartás alapján több azonos közterületnévvel, házszámmal rendelkező ingatlan esetén lehetőség van a házszám megállapítása vagy megváltoztatása iránti eljárást kezdeményezni.

A házszám igazolására hatósági bizonyítvány igényelhető.

Kulcsszavak: házszám

Az  eljárást kezdeményezheti, akinek jogi érdeke fűződik a házszám megállapításához, megváltoztatásához, igazolásához.

Kötelezett: ingatlantulajdonos, illetve ingatlannal rendelkezni jogosult.

 

Az eljárást magánszemély kérelemezheti: - papír alapon személyesen, illetve postai úton; - elektronikus úton a (https://epapir.gov.hu/) oldalon.

A gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (https://epapir.gov.hu/) kezdeményezheti az eljárást.

A valós állapotnak megfelelő házszámot a közterületről jól látható helyen ki nem helyező ingatlantulajdonossal, illetve ingatlannal rendelkezni jogosulttal szemben közigazgatási bírság kiszabásának van helye, melynek összege természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjed.

Ügyintézési határidő 60 nap, fellebbezési határidő: döntés kézhezvételétől számított 15 nap.

Eredetiben aláírt kérelem, illetve a kérelmet alátámasztó dokumentumok: (pl.: földhivatali határozat, tulajdoni lap).

Az eljárás illetékmentes

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a megfellebbezett döntést

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Budapest 11. ker. Település