Békéscsaba - Apai elismerő nyilatkozat

Rendezetlen családi jogállású születendő, vagy megszületett gyermekre a személyesen jelen lévő szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehetnek bármely anyakönyvvezető, gyámhatóság, bíróság, vagy hivatásos konzuli tisztviselő előtt.

Kulcsszavak: Apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja. Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és - ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte - a gyermeknek a hozzájárulása.

Személyes nyilatkozattétel, melyről jegyzőkönyv készül.

illetékmentes

bármely anyakönyvvezető, gyámhatóság, bíróság

anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható. A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül az anyakönyvi hatóságnál előterjesztendő, de Gyulai Törvényszékhez címzett 20.000,- Ft illetékköteles keresetlevél formájában benyújtandó jogorvoslattal lehet élni.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat fennálló házasságból származó születendő, vagy megszületett gyermekre is tehető, amennyiben bíróság megdöntötte a férj apaságát.

Reprodukciós eljárásból származó gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat nem tehető, a gyermek születésének anyakönyveztetéséhez a reprodukciós eljárást lefolytató intézmény által kiállított igazolás, valamint a gyermek születési családi nevéről anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozat csatolandó!

A gördülékeny ügyintézés érdekében javasolt az anyakönyvvezetőkkel történő előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés.

Békéscsaba Település