ZALAEGERSZEG – PANASZ VAGY KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT BELTERÜLETI INGATLANRÓL

A települési önkormányzat jegyzője - élelmiszerlánc-felügyeleti szervként - a belterületen lévő gondozatlan ingatlanok növényvédelmi ügyében jár el. Ellenőrzi a termelő és földhasználó károsítók elleni védekezési kötelezettségének betartását, illetve közérdekű védekezést rendel el.  

Kulcsszavak: PANASZ VAGY KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT BELTERÜLETI INGATLANRÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő belterületi ingatlanok tulajdonosaira, földhasználóira terjed ki.

Az ügyfelek a panaszt vagy közérdekű bejelentést postai úton, elektronikus úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatnak be kérelmet. (Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Telefon: 92/502-126).

A kitöltött és lementett panasz közérdekű bejelentést nyomtatványt:

 - elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=ugyinditas. A portálra való belépés után kell kiválasztani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát", majd az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK" lehetőséget, valamint a " MEZŐGAZDASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújtható be.

Ügyintézési határidő: 30 napon belül.

BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe.

Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport.

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi  Osztályához címzett, de az elsőfokon eljáró Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez postai (cég esetében) elektronikus úton benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illetéke 5000 forint, amelyet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára 11749008- 15432704-03470000 utalással kell megfizetni, melynek utalási bizonylatát a fellebbezéshez csatolni kell. Utaláskor a fellebbező nevét, a fellebbezéssel érintett döntés ügyiratszámát, valamint a fellebbezési illetéket, mint jogcímet is fel kell tüntetni. A fellebbezés papíralapú benyújtása esetén az illetéket a fellebbezésen elhelyezett illetékbélyeg útján is lehet teljesíteni.

383/2016. (XII.2.) Korm.rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről

 

Zalaegerszeg Település