Távhő - Távhőtermelő működési engedély módosítása - EFER fizetéssel

Kérelem távhőtermelő működési engedély módosítása iránt névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás miatt.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, távhő, módosítás, EFER

Az a gazdálkodó szervezet (2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 7. § (1) 6.) aki a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti engedélyes tevékenységet végez.

A Hivatal a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18. §-ában foglaltak mulasztása esetén a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet 2. §-a szerinti bírságot szabhat ki az engedélyesre.
 

75 nap

Az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. mellékletének C) táblázata szerint. Az űrlap automatikusan generálja a megfelelő díjtételt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 

Bírósági felülvizsgálat (közigazgatási per).

MEKH