Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

A gyámhatóság a szülő kérelmére vagy hivatalból a gyermek nevelésbe vételét megszünteti, ha annak okai már nem állnak fenn. Eljárása során a hatóság vizsgálja, hogy a gyermek saját családjába visszahelyezhető-e vagy pert indíthat a gyermek 3. személynél történő elhelyezés iránt.

Kulcsszavak: Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

szülő

Ha a gyermeket nevelésbe vették, a járási gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a járási gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. 

60 nap

ügyfél által kötelezően csatolandó dokumentum nincs

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

EKEIDR2