E-NYENYI adatszolgáltatás

Az e-NYENYI rendszer a  nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartási adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítését teszi lehetővé a foglalkoztatók számára a 2013 előtti biztosítási jogviszony adatokra vonatkozóan.

Kulcsszavak: jogviszony bejelentés, járulékfizetés, biztosítási jogviszony, társadalombiztosítási nyilvántartás, nyugdíjbiztosítási nyilvántartás, NYENYI, elektronikus bevallás, adatszolgáltatás, adatszolgáltatásra kötelezettek

Nyugdíjbiztosítási célú adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatók és egyéb szervek. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv nevében a képviselője vagy meghatalmazottja járhat el.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez a szerv Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező képviselőjének vagy természetes személy meghatalmazottjának azonosító adatait előzetesen be kell jelenteni,  a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető  nyomtatványon, postai úton.

A bejelentő laphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is.

A  képviselő, vagy meghatalmazott bejelentését követően az e-NYENYI alkalmazásban le kell tölteni a megfelelő évi foglalkoztatói (NYENYI) programot.

Ezt követően le kell tölteni a program használatához szükséges foglalkoztatói azonosító állományt. (A 2009. évi adatszolgáltatáshoz készült foglalkoztatói program működéséhez az említett azonosító állomány nem szükséges.)

Az adatszolgáltatást tartalmazó állományt a Tárhely szolgáltatás "Küldés" gombja segítségével lehet feltölteni, ahonnan az adatok beolvasásra kerülnek a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe. 

A feltöltés eredményéről, az értesítési tárhelyen, a feldolgozás eredményéről az e-NYENYI rendszerben elérhető értesítési szolgáltatáson keresztül lehet tájékozódni.

Az a kötelezett, aki a jogszabályban meghatározott nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetőleg a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, 50.000 forinttól 500.000 forintig terjedő, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1.000.000 forintig terjedő mulasztási bírságot köteles fizetni.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíj-biztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

Bejelentő lap

Meghatalmazás

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett szerv székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kerül teljesítésre.

Az adatszolgáltatást teljesítő képviselő adataival a bejelentő lapot személyesen a szervezet székhelye vagy telephelye szerint illetékes nyugdíj-megállapító szervként eljáró kormányhivatalnál tudja benyújtani.

 

E-NYENYI rendszer felhasználói leírás

NYUFIG_ESZF