https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők

">

EGER – NEM ÜZLETI CÉLÚ SZÁLLÁSHELYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Hatósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet kell benyújtania

Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők

Kulcsszavak: NEM ÜZLETI CÉLÚ SZÁLLÁSHELYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Az ügyfél (szálláshely-szolgáltató) vagy az ügyfél törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdése előtt a szálláshely hatósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet kell benyújtania.

A szálláshely-szolgáltatás kizárólag a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követően folytatható, illetve a szálláshelynek folyamatosan meg kell felelnie a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek. Hatóságunk hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult, jogsértés megállapítása esetén az illetékes szakhatóságok értesítésére köteles.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül kell bejelentenie. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi, melyről hatósági igazolványt állít ki.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bejelentés - az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára - elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújtható be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az „ASP-IPAR-002” számú nyomtatványon.

Magánszemélyek használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „NÜB21” számú bejelentő nyomtatványt is, https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese.

A szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló eljárás nem jár illetékfizetési kötelezettséggel.

Eger Megyei Jogú Város jegyzője

Heves Megyei Kormányhivatal

- A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet),

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Eger Település