Budaörs-Életkezdési kiegészítő támogatás-SZOC 031

Az életkezdési kiegészítő támogatás a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozásához nyújtott egyösszegű hozzájárulás.

Kulcsszavak: Életkezdési kiegészítő támogatás

Életkezdési kiegészítő támogatásra jogosult a gyermek, amennyiben:

a) egyik szülője a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Budaörsön bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Budaörs város közigazgatási területén él, valamint

b) a 2005. évi CLXXIV. törvény 3. §-a szerinti Start-számlát a szülő megnyitotta.

c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft) és a családnak vagyona nincs.

Kérelmet a Budaörs Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

nincs

A támogatást a szülő a gyermek születését követő egy éven belül igényelheti.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges a Start-számla megnyitásának igazolását, és a számlaszámot. Szükséges továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, az igénylő saját, és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolása, vagyonnyilatkozata és a területileg illetékes Védőnői Szolgálat igazolását a Budaörsön történő életvitelszerű tartózkodás tényéről.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az életkezdési kiegészítő támogatás összegének a Start-számlára utalásáról a Polgármesteri Hivatal a jogosultság megállapítását követő 30 napon belül gondoskodik. Az átutalást követően a támogatás kezelése a gyermek nevén vezetett Start-számlán történik.

Az eljárás jogi alapjai:

Budaörs Település