Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - Kaszálás bejelentése Natura 2000 gyepterületen

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie.

Kulcsszavak: DINPI kaszálás Natura2000

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának a)-d) pontja szerinti területek közül a gyep (rét, legelő) hasznosítású területek (a továbbiakban: Natura 2000 gyepterületek) földhasználói.

A gyep hasznosítású területek közé nem csupán a gyep művelési ágú ingatlanok értendők, hanem minden, az aktuális természetbeni állapot szerint gyepként hasznosított terület, így például erdő művelési ágú ingatlanokon található gyepes tisztások, és szántó művelési ágú területeken kialakított ideiglenes gyepek is.

Amennyiben a Natura 2000 gyepterület egyben védett természeti terület is, úgy az e rendeletben foglaltakat a védett természeti területekre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

Kaszálási bejelentő lap

Az eljárás illetékmentes.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/kaszalasi_bejelento_lap.doc

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

DINPI