MISKOLC - Születés anyakönyvezése

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt. A születést - ha az mozgó járművön történt - az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területén az anya a járművet elhagyta. Az intézetben, illetve az intézeten kívüli élveszületést be kell jelenteni a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

Kulcsszavak: MISKOLC - Születés anyakönyvezése

Kórházban történt születést az intézmény, nem kórházban történt születést természetes személy hozzátartozó jelenti be.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A születést szülész-nőgyógyász szakorvos, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja. A születés bejelentéséről jegyzőkönyv készül.

Születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – kell bejelenteni, az anyakönyvezés a bejelentés sorrendjében történik.

házas: házassági anyakönyvi kivonata; 

hajadon, elvált, özvegy: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy reprodukciós eljárásról szóló igazolás + a gyermek születési családi nevéről anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozat, illetve jogerős bírósági végzés, elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Anyakönyvi Csoport

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: anyakonyv@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról.
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól.
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról.
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.
2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról.
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról.
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Miskolc Település