Kaposvár - Rendkívüli települési támogatás - Utazási támogatás

A 3 év alatti gyermeket nevelő GYED-en, GYES-en, CSED-en lévő személyek részére autóbuszbérlet formájában nyújtható támogatásAz utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.-Ft) ne haladja meg. Az autóbuszbérlet csak a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez adható.

Kulcsszavak: Utazási támogatás

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatvány kitöltésével

A kérelem elbírálásának határideje:  8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül.

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Az utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.-Ft) ne haladja meg. Az autóbuszbérlet csak a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez adható.

A támogatás a , de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg azzal, hogy a jogosultaknak a GYES, GYED, CSED jogviszonyt negyedévente – március, június és szeptember hónapokban – igazolniuk kell. Ennek elmulasztása a támogatás megszűnését vonja maga után.

 , feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000-,Ft-ot) nem haladja meg.

A tömegközlekedési támogatás a legkisebb gyermek 3. életévének betöltését követően, legfeljebb a 8. életévének betöltéséig adható.

A tömegközlekedési támogatás összege havi 3.000,-Ft, mely kizárólag a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez szükséges autóbuszbérlet megvásárlásához nyújtható.

A tömegközlekedési támogatásra jogosult a támogatás összegének felhasználásáról utólag – minden hónap 10. napjáig – az utazási igazolványa számával ellátott bérlet becsatolásával köteles elszámolni. Ennek elmulasztása esetén a soron következő támogatás folyósítására nem kerül sor.

A kérelem benyújtása folyamatos.

Kaposvár város közigazgatási területe

A kérelem benyújtható Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

Utazási támogatás - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település