NKVH: Kvótakiosztás - Új belépő és új létesítményrész kérelem benyújtása az ALC template alapján

Új belépő kérelem benyújtása vagy új létesítményrész bejelentése a működés első napját követő első teljes naptári év után, vagy ennél korábban a működés első napját követő év során térítésmentes kvótakiosztás kérelmezése céljából az új belépő tartalék terhére

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, adatszolgáltatás, kvótakiosztás, új belépő, új létesítményrész

Azon gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők), akik az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 1. mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe.

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

410/2012. (XII.28.) Korm. rend. 8/I. § (3): „Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont b) alpontja szerinti új belépők vagy új létesítményrész(ek) üzemszerű működésének megkezdését követő első teljes naptári évet követő március 31. napjáig az üzemeltetőnek a tevékenységi szint meghatározásáról szóló jelentést a 8/E. §-ban meghatározott rendelkezésekkel összhangban kell benyújtania a nyomonkövetési módszertani tervvel együtt. Az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdésében rögzített határidő figyelembevételével az új belépőnek lehetősége van arra, hogy a tevékenységi szintről szóló jelentést korábban, a működés első napját követő évben nyújtsa be.”

A kérelem benyújtására vonatkozó fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

Hitelesített és kitöltött ALC sablon és nyomonkövetési módszertani terv, hitelesítési jelentés, háttértáblázat, üzemeltetői kísérő levél, megjelölve melyik üzemeltető melyik létesítményére vonatkozik a kérelem.

A kérelem elbírálására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettséggel jár 2021. január 30. napjától (ld. 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet).

Az igazgatási szolgáltatási díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell átutalni, összege: 261.000 forint.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH